Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Uddannelsen som skorstensfejer


Spring ud i det - hvis du tør
Er du en pige eller fyr og har du
 • afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse
 • interesse for fysik, kemi og matematik
 • gode evner i dansk
 • lyst til at uddanne dig til skorstensfejer
 • et godt helbred
 • interesse i at lære folk fra alle samfundslag at kende
Så er det her måske noget for dig!

Hvad laver en skorstensfejer?
At en skorstensfejer fejer skorstene siger jo sig selv, men så enkelt er det trods alt ikke. Skorstensfejerfaget har udviklet sig i takt med tiden og udviklingen i samfundet. Nye arbejdsområder er opstået og en ny uniform gjorde i 1992 sin entré i skorstensfejerfaget. Uniformen er en tro kopi af den sorte, bare hvid. Iført henholdsvis sort og hvid uniform beskæftiger skorstensfejeren sig med at:

 • fjerne sod fra skorstene, røgkanaler og ildsteder (industrikedler, centralvarmekedler, kakkelovne, brændeovne og pejse)
 • foretager lovpligtigt brandpræventivt tilsyn i ejendomme
 • afprøve fyringsanlæg
 • foretager økonomiske målinger og rådgiver i spørgsmål om fyringsøkonomi
 • foretager vejledning og rådgivning i miljø- og energiforhold
 • godkende nye og ombyggede skorstene med tilhørende ildsteder
 • foretager rensning af ventilationsanlæg, vandhøjtryksspuling af kedler m.m.

Praktik og teori
Uddannelsen består af 2 trin første trin afsluttes efter 1 år og 6 måneder. På første trin bliver du uddannet til kedelanlægsteknikker. Når du har bestået andet trin kan du fortsætte på specialet skorstensfejer, dette trin tager 2 år og 6 måneder. Uddannelsen til skorstensfejer er således på 4 år.

Bemærk:
Danmarks eneste skorstensfejerskole ligger i Tønder, Sønderjylland, og hører ind under: Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC-Syd Grundtvigsalle i 6400 Sønderborg.
 • Rensningsteknik
 • Fyringsteknik, gas-olie og biobrændsler
 • Skorstensteknik
 • Ventilationsteknik
 • Brandbekæmpelse
 • Fagligt edb
 • Matematik
 • Naturfag
 • Dansk
 • Økonomi
 • Miljø- og energirådgivning

Løn & SU
Løn og arbejdsforhold ordnes ved overenskomst mellem Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet for Skorstensfejernes Landsbranchekreds.
 • 1.år: 30% af svendelønnen
 • 2.år: 40% af svendelønnen
 • 3.år: 50% af svendelønnen
 • 4.år: 60% af svendelønnen
 • at skorstensfejerjobbet kræver et godt helbred, god fysik og smidighed
 • at skorstensfejeren vægter sin egen sikkerhed meget højt
 • at man ikke må lide af svimmelhed og klaustrofobi
 • at der er meget få kvinder i faget, men at vi da gerne ser flere !!

SiteBuilder drevet af Vistaprint