Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Tilmelding historie
Før 1994 lå skorstensfejerordningen under Justitsministeriet og i forbindelse med nybyggeri eller opstilling af nye ildstedsinstallationer skulle man have en "skorstensattest".

En skorstensattest gik ud på, at skorstensfejeren skulle efterse, at skorsten, røgrør og ildsted kunne renses og vedligeholdes på betryggende vis.

Dertil kunne han - men skulle ikke - påtale evt. ulovligheder i forbindelse med besigtigelsen til en skorstensattest.

Skorstensfejerens regelsæt og arbejde med at besigtige og udfærdige en skorstensattest var dengang forholdsmæssigt begrænset.

Gammel oliefyrskedel der kaldes Salamander

1960-1980. Gammel Salamanderkedel med påmonteret oliefyr.

HS Tarm kedel som er en af de mest solgte kedler i 70'erne og 80'erne1975-1985. HS Tarm oliefyrskedelunit.

Besigtigelsen til en attest gik på det tidspunkt ud på, at man skulle efterse, at der var plads omkring kedlen til at den kunne renses og vedligeholdes og om røgrør og skorsten kunne renses uden hindringer.
Tidsforbruget inklusive kørsel, besigtigelse og skrivelse til husejeren var begrænset til sammenlagt ca. 1/2 time.

_____________________________________

Efter 1994 overgik skorstensfejerordningen til det der dengang hed Bolig- og Byggestyrelsen.


SiteBuilder drevet af  Vistaprint