Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Ruteplanlægning


Skorstensfejeren er nødt til at kunne komme ind i samtlige ejendomme, mens han kører på ruten. Skal han køre efter ejendommene efter han har forladt ruten, medfører det omkostninger til kørsel og administration, der ikke er indregnet i skorstensfejergebyrerne. 

Omkostningerne til ekstra kørsel sker fordi skorstensfejeren ikke er i området længere.  

Ønsker ejer eller bruger efter advisering ved trykt blanket eller anden indbyrdes aftale udover 5 hverdage selv at bestemme tidspunkt for fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for skorstensfejeren at udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde, påregnes et gebyr for kørsel og administration på kr. 300 udover standardtaksten. Det er vigtigt, at huske på, at skorstenen stadigvæk skal være renset indenfor rimelig tid.

Gebyret dækker tidsforbrug/kørselsomkostninger fordi skorstensfejeren ikke er i dit område længere, og tidsforbrug til yderligere administration af ejendommen, da arbejdssedlen efter 5 dage allerede er afsluttet og afleveret til videre administration på kontoret. 

Skorstensfejeren er jo desværre nødt til at afbryde sit arbejde på sin nye rute, og bruge ekstra tid på at køre tilbage igen, for at udføre det arbejde han kunne have gjort, mens han kørte på den "gamle" rute.
 
Derefter skal han, - når han efter endt arbejdsdag kommer hjem på kontoret, finde de "gamle" arbejdssedler frem igen og notere dato for fejning + evt. bemærkninger og ændringer ind på arbejdssedlen fra besøget den pågældende dag. Derefter skal arbejdssedlerne afleveres til kontoret en gang til, for videre behandling i kartoteket. 

Altsammen ekstra tidskrævende arbejde som ejer nødvendigvis må være indstillet på, at betale ekstra for, hvis der ønskes besøg efter 5 hverdage.

Eksempel: 

Skorstensfejning, Brandsyn og Brændeovnsrensning 1 x årligt koster kr. 326, 55 + kørsel og administration uden for tur kr. 300 = i alt 

                            kr. 626,55 

- hvor de kr. 300 opkræves særskilt ved senere fremsendt faktura. 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint