Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Pyrofor-brand

Når træ bliver pyrofort
Af Kim Laue Christensen, Skorstensfejermester i Fåborg.
I BR-S 85 står: Varmeafgivelsen (fra kedler røgrør og lignende red.) må ikke medføre højere temperaturer på brændbare materialer end 80 grader C.
Hvorfor er det netop 80 grader?

Her er forklaringen.
For at forstå årsagen til, at der i bygningsreglementet står 80 grader celcius, må vi tilbage i forbrændingsprocessen. Uden at gå dybere ind i forbrændingsteorien, hvor spændende den end er, skal jeg nøjes med kort at fastslå:

Forbrændingsprocessen er eksotermisk, det vil sige, den er varmeudviklende. Den forbruger oxygen, eller ilt. Under processen nedbrydes det brandbare materiale til forbrændingsgasser og aske. Dette kender vi allesammen. Der findes to brandtyper når vi taler om brand i træ; glødebrand og flammebrand. Flammebrand giver sig selv, og glødebrand kender vi for eksempel fra havegrillen, når trækul antændes og derefter afgiver varme uden flammer. Vi kender allesammen fænomenet, det gløder. Det afgørende for at en af de 2 typer brand opstår er tilførslen af ilt (oxygen.)

Vi ved, at et stofs brandfarlighed beror på, hvor let det antændes, og her kan man skelne mellem selvantændelige materialer, letantændelige materialer og sværtantændelige materialer. Under selvantændelige materialer findes faktisk træ, vel at mærke pyrofort træ, og det er her det bliver farligt. For det er netop således at den temperatur der skal til for at gøre træ pyrofort er 80 – 150 grader C.

Hvorfor selvantænder det så?
Som tidligere nævnt forbruger forbrændingen oxygen, og ved længere tids opvarmning af træ kan der ske en adsorption af netop oxygen i det træ, der er blevet pyrofort, og selvantændelse kan herefter forekomme.
Men det er ikke blot risikoen for selvantændelse, der gør, at vi skal undgå dannelsen af pyrofort træ. Antændelsestemperatureen for træ, der normalt er mellem 200 og 400 grader, kan, hvis træet er pyrofort, pludselig falde drastisk til langt under 200 grader. Ja, der findes eksempler på, at træ er blevet antændt ved temperaturer på under 150 grader C.

Altså pyrofort træ = selvantændligt under vedvarende temperaturpåvirkning.
Se her eksempler på, hvad en pyrofor-brand kan forårsage:

Brand i den fredede bygning "Postgården" i Aalborg >>>

I Fredensborg har vi haft flere husbrande og skader som følge af pyrofort træ.>>> 

Polsk laboratorievideo som tydeligt viser den pyrofore udvikling og virkning >>>Skorstensfejeren kender den pyrofore virkning, og de skader den kan medføre.
 
Derfor er han under sit brandpræventive tilsyn opmærksom på forhold, som på sigt kan udvikle sig til en brand.

Bliver du således af skorstensfejeren gjort opmærksom på forhold vedrørende afstande, materialer eller andet som tilsyneladende ikke er i orden, er det som regel fagligt begrundet og et ønske fra hans side om at beskytte dig og dine værdier.
SiteBuilder drevet af  Vistaprint