Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Ny ovn/udskiftning

Er du på udkig efter en ny brændeovn med ny skorsten og det hele, - eller ønsker du blot at udskifte den gamle? Eller måske et nyt pillefyr/pilleovn?

Så er der et 3 gode råd at hente her:
Råd 1: 
Ring altid til skorstensfejeren først, INDEN du kontakter sælger/montørfirma. 

Skorstensfejerens uvildige faglige vejledning og lokalkendskab kan gøre dig rustet til at foretage den rigtige beslutning.

Skorstensfejeren skal altid, inden ovnen må tages i brug, godkende installationen. 

Derfor er det billigst og bedst for ejeren, at alt er i orden, når installationen skal godkendes. 

Er det første gang du anskaffer dig en brændeovn, er det en god idé at indhente lidt vejledning fra skorstensfejeren først.

Medmindre du er en fagperson, der til dagligt beskæftiger dig med brændeovne og skorstene, og derfor har sat dig godt ind i reglerne, må det frarådes at du opstiller brændeovn og skorsten selv. Reglerne er meget "kringlede" og svære at forstå for lægfolk. 

Du skal huske på, at du er din egen rådgiver, og er derfor selv ansvarlig, hvis noget skulle gå galt. 

Eksempel: 
Fredensborg 2005. En ejer opstillede selv en pejs/brændeovn for tæt på brandbart materiale. Resultatet var at 1. sal udbrændte og der skete vandskader efter slukningsarbejdet i stueplan.

Skaden beløb sig til omkring 
kr. 700.000, som forsikringen ikke ville dække.
Råd 2: 
Kontakt et eller flere brændeovnsfirmaer, og indhent tilbud. 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at det kan være svært at gennemskue forskellen på tilbuddene. 

Billige tilbud kan ofte vise sig at indeholde fejl og blive dyre og ressourcekrævende at få rettet. 

Det er desværre ikke ualmindeligt, at skorstensfejeren kommer ud for at syne fejlopstillinger udført af veletablerede brændeovnsfirmaer, hvor installationen ikke kan godkendes, eller der nedlægges fyringsforbud, fordi det er forbundet med direkte brand-, eksplosions- eller forgiftningsfare at bruge installationen. 

Skorstensfejeren kan vejlede dig i, hvad du forinden skal være opmærksom på, hvis du er i tvivl.

Råd 3: 
Når brændeovnsfirmaet er færdige med installationen, og inden de er på vej ud ad døren, skal du sikre dig, at montørerne har:

1. - påklæbet en CE eller MK mærkat bag på stålskorstenen i stuen , hvis du har fået opsat en sådan.

2. - sikret sig, at der er påsat en synligt læselig CE mærkat på brændeovnen/pejsen hvis det kræves.

3. - lagt en prøvningsattest til underskrivning af skorstensfejeren der passer til den type brændeovn/pejs du har købt.

Hvis der mangler en eller flere af disse dele, kan det betyde merudgifter til dig, fordi skorstensfejeren efterfølgende skal komme igen blot for at aflæse mærkaterne der fra start skulle være påsat.
SiteBuilder drevet af  Vistaprint