Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Indenfor rimelig tid.

Indenfor rimelig tid menes, at hvis der sker en skade eller ulykke, der kan henføres til installationen, kan det fra politi, domstol eller forsikringsselskab i forbindelse med en eventuelt skadesagsbehandling vurderes, at der er gået udover "rimelig tid" med at kontakte skorstensfejeren, og det vurderes at have afgørende betydning for skadens eller ulykkens omfang og den efterfølgende erstatning eller skyld, kan det få afgørende betydning i sagsbehandlingen, hvis du har været for længe om at kontakte skorstensfejeren.

Kort sagt, - hvis du f.eks. fyrer i din brændeovn, og venter for længe med at kontakte skorstensfejeren, efter han har adviseret dig, og der sker en brand, eksplosion, sodskade eller forgiftning, er det ikke sikkert, at dine forsikringer vil dække evt. skader som følge af den manglende vedligeholdelse af din installation. 
 
Du kan således selv komme til at hæfte økonomisk, hvis dit hus brænder, fordi skorstenen ikke har været renset i tide.

Se her i denne lille videofilm hvordan blot ca. 1 millimeter brandfarlig sod kan brænde, hvis der går ild i skorstenen.

SiteBuilder drevet af  Vistaprint