Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
                               Frygt ikke brændeovnen

__________________________________________________________________

Logo Fødevarestyrelsen30.10.2010
96% af skadelige PAH'er stammer fra fødevareindtagelse - kun ca.   2,5 % stammer fra brænderøgen

"Der er få undersøgelser af forekomsten af PAH i danske fødevarer, men amerikanske undersøgelser peger på, at en gennemsnitsperson, som ikke ryger, indtager ca. 3 mikrogram PAH pr. dag.Heraf kommer 96 pct. fra fødevarer, og resten fra luftforurening, drikkevand og jord. Cigaretrygning bidrager med yderligere 1-5 mikrogram pr. dag".

Du kan læse mere om undersøgelsen her

__________________________________________________________________

Miljøstyrelsen logo mst
Rygestop-guide for brændeovne >>>
Miljøstyrelsens side for rygestop-guide >>>


Skærmbillede 2012-10-17 kl. 15.51.36

___________________________________________________________________

TÆNK er det mest anerkendte forbrugerblad i Danmark17.10.12. Her er de 10 bedste brændeovne
Forbrugerbladet "Tænk" har sammenlignet 171 brændeovne  - se listen her>>>

_________________________________________________________

TI Teknologisk InstitutPartikel-forureningen fra brændeovne er halveret på under 10 år
Læs om det her i Teknologisk Institut's artikel.

TI graf emission som viser forureningFra 6 mg. pr. kg. ifyret træ til 2-3 mg.

________________________________________________________________________________

skorstenfejerlogo 1 red

Skorstensfejermester


Der er to vinkler på brændeovnsdebatten som sammenblandes.

1. Brændeovnsrøgen virker generende i næromgivelserne.
2. Brændeovnsrøgen er sundhedsskadelig og dødsensfarlig.

Grupper der er imod brændeovne, ønsker at kæde disse to ting sammen med det ene formål, - kan du lugte brænderøg = bliver du meget syg, eller dør af det. 

Som skorstensfejere oplever vi, at brænderøg kan virke særdeles belastende på næromgivelserne, - vi møder folk med luftvejssygdomme og almindelige mennesker, som mærker det i deres hverdag. Nogle er mere generet af røgen end andre. Derfor skal røggenerne naturligvis minimeres eller om nødvendigt stoppes helt. Skorstensfejere i hele landet arbejder derfor dagligt på at gøre noget alvorligt ved problemet - ligesom vi også gør i Fredensborg. 

Røgen er ikke ufarlig, men bestemt heller ikke så farlig, som nogle gerne vil gøre den til.

Når jeg i det følgende beskriver mit liv som skorstensfejer igennem 40 år, er jeg sikker på, at jeg også taler på mange af mine skorstensfejerkollegers vegne.
 
I min læretid har jeg kravlet op og ned indeni "stigeskorstene" mens der har været fyret med brænde. - Og som svend og mester i mange år stået tæt på mundingen af skorstene i store koncentrationer af røg fyldt med PAH'er og alskens andre giftige stoffer, som vi ikke engang kender omfanget af endnu, mens jeg har fejet skorstenene og indåndet både røgen OG støvet. 

Jeg har godt vidst, at det ikke var chokolademælk der kom op ad skorstenene, men at sammenligne røgen tæt på skorstenstoppen som skorstensfejere gennem tiden har været udsat for, med den røg der i dag giver anledning til den debat der kører for øjeblikket, er ude af dimensioner.

Nu har jeg som skorstensfejermester og interesse for både min egen og mine medarbejderes sundhed naturligvis været bekymret over hvor farlig brænderøgen i virkeligheden er, og derfor har jeg spurgt dem, der burde vide noget om emnet. 

Det korte "videnskabelige" svar er, at skorstensfejere er resistente overfor brændeovnsrøg, og har mere robuste lunger end almindelige mennesker.

Dét svar er svært at forholde sig til. 

Læs følgende udtalelse fra RUC studerende Ryan Lund, der er forfatter til nogle "videnskabelige" artikler og rapporter som møder megen kritik;

I en debat om brændeovnsrøg i JP udtaler Ryan Lund følgende, som en forklaring til hvorfor skorstensfejere og buschauffører ikke dør tidligere pga. brænderøg:

"Endelig er det ifølge professor, Ph.D. og læge Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, almindeligt videnskabeligt kendt, at skorstensfejere, buschaufførere o.l. i gennemsnit har mere robuste lunger end landsgennemsnittet, for ellers ville de højst sandsynligt have valgt et andet erhverv".

Helge Rørdam Olesen fra DMU (Danmarks Miljø Undersøgelser) udtaler fra talerstolen på et seminar om brændovnsrøg i 2006 på mit spørgsmål om hvorfor DMU ikke undersøger grunden til at skorstensfejere ikke dør tidligere, da skorstensfejere er tæt på skorstensmundingen og derfor i deres daglige arbejde indhalerer store koncentrationer af brænderøg:

"Skorstensfejere som segment er ikke interessante at undersøge, da de genetisk er forudbestemt til at kunne tåle brændeovnsrøg".

Selvom jeg er af den overbevisning, at der skal gøres noget ved de lugt- og røgener, der er omkring brænderøg, så har jeg svært ved at tage disse "videnskabelige" udtalelser alvorlige.

Hvad er så årsagen til, at brænderøgen fylder så meget i medierne?

Læs om de "skjulte dagsordener", manipulationer og økonomiske interesser der styrer medierne her.
___________________________________________________________________

Ekstrabladet er jo Danmarks tabloidavis
18.10.12.
"Brændeovne dræber"
Gammel vin på ny flaske bestilt af "Tænk".


Brændeovn so forgifter husejere__________________________________________________________________

DR som er danskernes Public Service medie


1. sept. 2012
DR Nyheder: "Brændeovne også sundhedsfarlige indendøre"
Forskningsrapport om brændeovne


Af selve rapporten fremgår det at DR nyheder nok har læst dele af rapporten, men ikke medtaget de samlede usikkerheder som samlet set blot udgør en rapport til brug i den samlede miljødebat - som miljøstyrelsen også skriver - og ikke en videnskabelig undersøgelse.

Uddrag af sammenfatningen:"De laveste koncentrationer af partikler blev mål i hus nr. 3. Her blev der i ingen af måleserierne målt nævneværdigt forhøjede koncentrationer af ultrafine partikler. Under første måling kunne der ikke registreres nogen stigning, i anden måling blot en lille stigning, da man tog sidebeklædningen af ovnen for at demonstrere ovnens konvektionsprincip. Den lille stigning tilskrives partikler, der blev frigjort bag kappen snarere end udslip fra ovnens brændkammer".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SiteBuilder drevet af  Vistaprint