Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Fravalg - eller tilvalg


Fravalg.

En husejer kan have forskellige grunde til at ønske at skifte til en udefra kommende skorstensfejervirsomhed.

De væsentligste grunde er typisk:


  1. - misforståelser i kommunikationen mellem husejer og skorstensfejer.
  2. - dårligt eller forkert udført arbejde.
  3. - at skorstensfejeren har bedt husejeren om at foretage ændringer af husets installationer, med hjemmel i lovgivningen.
  4. - tvist om arbejdsmiljøkrav. Fx. trin på tag, loftlem, anbringelse af renselem m.m.
  5. - manglende viden om hvordan skorstensfejerordningen fungerer. Fx. aftaler om antal gange skorstenen skal renses, besøg, 


Ad.1: Ringer husejeren til skorstensfejeren for at klage, bør skorstensfejeren starte med at lytte med indlevelse for at forstå, hvad utilfredsheden betyder for husejeren. 
Først efter at have forstået baggrunden for husejerens utilfredshed, kan man regne med selv at blive taget alvorligt.

Når skorstensfejeren har forstået og indset husejeren budskab, bør husejeren herefter lytte til skorstensfejeren med samme indlevelse. For husejeren kan det være en god idé, forinden at sætte sig grundigt ind i reglerne om emnet, der klages over, eller under samtalen med skorstensfejeren spørge ind til, hvordan reglerne egentligt er på området.

Oftest begåede fejl i kommunikationen sker:

Når den ene part ikke lytter for at forstå. Der lyttes kun for at svare, - ikke for at forstå. 

 Tilvalg.
SiteBuilder drevet af  Vistaprint