Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier

                Velkommen
                                                                      
Du vil på denne side kunne finde spændende og anderledes stof om miljø, energi og meget andet forskelligt. God fornøjelse...
________________________________________________________________________

TFZ Tecnologie- und Förderzentrum

              Luftkvalitet og brændefyring

                            Seminar on wood combustion and air quality 
                            in Aarhus/Denmark, March 15th, 2012
TFZ Bayerisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten


- Hans Hartmann fra TFZ kaster lys over problemerne med lugt fra brændeovnsrøg.  
Se hans fremragende præsentation. 

Tysk undersøgelse der peger på større partikeludledning ved optænding med briketterBemærk: Rapporten er på engelsk og ikke oversat til dansk            Marts, 2010


Partikelemission fra mindre brændefyrede ildsteder. Bemærk: Rapporten er på tysk og ikke oversat til dansk
_______________________________________________________________________________

Miljøstyrelsen logo mst


Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder


Undersøgelsen sætter fokus på skorstenens betydning for forurening fra brændeovne og brændekedler, herunder skorstenstræk, spredningsforhold mv. Undersøgelsen gennemgår endvidere lovgivningen på området - i Danmark og i udvalgte andre lande.
Læs her


____________________________________________________________________________

Logo Fødevarestyrelsen96% af skadelige PAH'er stammer fra fødevareindtagelse - kun godt 2,5% stammer fra brænderøgen


"Der er få undersøgelser af forekomsten af PAH i danske fødevarer, men amerikanske undersøgelser peger på, at en gennemsnitsperson, som ikke ryger, indtager ca. 3 mikrogram PAH pr. dag.
Heraf kommer 96 pct. fra fødevarer, og resten fra luftforurening, drikkevand og jord. Cigaretrygning bidrager med yderligere 1-5 mikrogram pr. dag".

Du kan læse mere om undersøgelsen her


____________________________________________________________________________


Hvilken virkning ordene har på os alle...
Power Of Words    
touching - and teachingParadigmeskift der vil noget. Det kan godt være at situationen viser sig at være en anden, end den man tror...
Heh he...
Hvis jeg ikke ser at der mobbes, eksisterer det ikke...?
Power Of Words -- who are you...?Det er hårdt arbejde at være en rollefigur...

Child Friendly...SiteBuilder drevet af  Vistaprint