Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Det Økologiske Råd DØR Logo
Fakta om Det Økologiske Råd

"Foreningens årsregnskab viser, at i perioden fra 2008-2010 modtog DØR 7,4 mio. kr. fra Dansk Energi og DONG". Kilde: Den Korte Avis

Selv om navnet lyder officielt, så er Det Økologiske Råd et helt igennem privat foretagende, der økonomisk er dybt afhængig af Dansk Energi. Dansk Energi repræsenterer blandt andre Dong Energy A/S, SEAS-NVE plus en række el-selskaber og fjernvarmeværker.
 
Af årsregnskabet for 2010 fremgår det således, at Det Økologiske Råd blev finansieret med 2,4 millioner kroner fra Dansk Energi ud af et samlet budget på 5,2 millioner kroner.
 
Den nye regering bebudede straks efter sin tiltræden en femdobling af NOx-afgiften. Den ville ramme virksomhederne bag Dansk Energi.
 
Straks satte Det Økologiske Råd for alvor blus under sin kampagne mod brændeovne med krav om, at de af sundhedsmæssige grunde også pålægges en afgift.
 
Men alle er langt fra enige i deres kritik.          Læs blogs-samling om Ryan Lund og DØR

___________________________________________________________________________
Den Korte Avis som læses af flest husejere19. oktober 2012                         

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) maner til besindighed.


Professor føler sig misbrugt af Ryan Lund
_______________________________
4. febr. 2012
DET ØKOLOGISKE RÅD TVINGES TIL AT TILBAGEKALDE DERES ANGREB PÅ BRÆNDEOVNE

Flere medier fortalte fredag den 27. januar 2012 om en ny OECD-rapport, der giver luftkvaliteten i København dumpekarakter. ”Luften i København er mere forurenet end i Los Angeles”, hed det blandt andet.

Som så ofte før valgte medierne – bl.a. Ritzaus Bureau og Danmarks Radio – at lade Kåre Press Kristensen fra Det Økologiske Råd komme med den traditionelle ’ekspertudtalelse’, og Kåre Press Kristensen benyttede som så ofte før lejligheden til at sige, at brændeovnene bærer den største del af skylden for luftforureningen med partikler. 

Han sagde, at en afgift på brændeovne og en ’udfasning’ af brændeovne ville være et effektivt middel til at reducere forureningen.

Fredag eftermiddag måtte han imidlertid kalde sin udtalelse tilbage. Han sagde til ’Ingeniøren’, at OECD-rapporten ikke giver belæg for at udtale sig, som han tidligere på dagen havde gjort.
 
Det viser sig bl.a., at rapportens tal dels er uklare, dels at data bag tallene stammer helt tilbage fra 2001-2006.

Imidlertid har hverken Ritzaus Bureau eller Danmarks Radio tilbagekaldt artiklen, og det får nu DAPO til at indklage de to medier for Pressenævnet for brud på god presseskik.
 
Desuden advarer DAPO i et brev til ledelsen på DR og på Ritzaus Bureau mod at anvende Kåre Press Kristensen som ’ekspert’ i luftforurening, fordi han ikke kan anses for at være uvildig.
 
Også denne sag viser, at han benytter alle lejligheder til at gå de danske energiselskabers og Dansk Fjernvarmes ærinde i kampen mod brændeovne.
______________________________
Berlingske Tidene er en gammel hæderkronet avis
5. marts 2012             

- Det er en frækhed at kalde denne opgave for et stykke veldokumenteret, videnskabeligt arbejde. Rapportens tal er udokumenterede og baserer sig grundlæggende på Ryan Lunds eget skøn, siger Peter Jessen Hansen, formand for danske brændeovnsproducenter (DAPO) og direktør for Morsø Jernstøberi.
_____________________________
Ingeniøren som er et af de mest ansete fagtidsskrifter6. marts 2012                        

Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at brændeovne dræber omkring 600 mennesker hvert år, mener ekspert.

Bæredygtigt Landbrug Logo
30. marts 2012    

For øjeblikket hagler kritikken ned over Det Økologiske Råd. 

I både landsdækkende og lokale medier bliver foreningen skældt hæder og ære fra, fordi deres faglige udmeldinger i høj grad, er farvet af de sponsorer, der betaler de ansattes løn og andre udgifter.
____________________________________
Ingeniøren er et meget anerkendt tidsskrift6. marts 2012          

Uden at gå ind på dokumentationen bag denne aktuelle sag om brændeovne, vil jeg gøre opmærksom på et forhold, som redaktionen i et organ som INGENIØREN bør have meget stor opmærksomhed rettet mod:

Uanset hvor mange stoffer og metoder, vi får forbudt i det moderne "bekymringssamfund", vil der altid stadigt være et, der står øverst som "Den største trussel mod vor helse og velfærd" 

Både unge aspirerende forskere og media er i stigende grad afhængig af "synlighed", og derfor vil dette næste objekt, der er øverst på listen over trusler mod vor velfærd, være endnu vigtigere end det forrige, man fik forbudt.

For ingeniører og andre kreative, der udvikler nye funktionelle stoffer, redskaber og metoder i det moderne teknologiske samfund, kan det være fristende at hoppe på disse anti-kampagner, da man samtidigt kan markedsføre et alternativ.

Set fra et kollektivt synspunkt fra hele denne erhvervsgruppe er det dog uhyre negativt, da det hos almenheden skaber et indtryk at, at alt nyt er farligere end "det naturlige".

Denne sag er egentlig ikke den bedste anledning til at fremføre dette budskab, da fyring med træ er lige så gammelt som mennesket - og derfor må anses som "naturlig".
Imidlertid er sagen jo et resultat af kampagnen mod farlige stoffer i det moderne tekniske samfund, og desuden har denne sag den fordel, at den kan gøre opmærksom på det forhold, som bør stå i centrum ved alle vurderinger om negative forhold ved al adfærd, metoder og stoffer, vi bruger og udfører:
"Aktivitet er selve grundlaget for liv - også det menneskelige - og al aktivitet har også farer og negative sider i forhold til det samme liv. 

Derfor må al aktivitet, alle stoffer og alle metoder vurderes ud fra en afvejning af positive og negative sider. - I særdeleshed må man huske på, at nye alternativer og erstatningsstoffer ofte viser sig at have større negative bivirkninger, end man først troede.

Dette burde egentlig være unødvendigt at skrive, da det er selve grundregelen i al miljølovgivning, jeg er kendt med i alle lande. - "Velmenende" miljøorganisationer og en noget naiv presse, der tror, de kæmper "de svages kamp mod kapitalen", har imidlertid fået flyttet fokus på alle farer og ladet fordelene i skyggen.
- Derved har man skabt den holdning, som man ofte ser i dette dabatforum:
"Til helved med hele det moderne giftsamfund og/eller kapitalen".

Mvh Peder Wirstad
___________________________________
Ingeniøren er det mest læste fagtidsskrift i Danmark10. juni 2012

Det kan være svært at sætte tal på, hvor mange mennesker, der dør af én bestemt ting. Sandheden er nok, at vi dør af mange forskellige ting. Alligevel er det ofte dødstallene, vi hænger os i.

SiteBuilder drevet af  Vistaprint