Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Brandpræventivt tilsyn

De fleste tror, at vi "bare" renser, men det er kun en del af vores job. 

Skorstensfejeren foretager også brandpræventivt tilsyn i forbindelse med skorstensfejningen. 
Her ses efter, at skorstene og ildsteder er i forsvarlig stand og uden fejl og mangler.

Skorstensfejeren er forpligtet til at påtale eventuelle fejl og mangler, som han bliver opmærksom på.

Skorstensfejeren er pligtig til at indberette fejlene til kommunalbestyrelsen, såfremt de ikke bliver rettet efter påtale.Da jeg var ung, vidste jeg alt, - men nu er jeg blevet klogere. Oscar Wilde
SiteBuilder drevet af  Vistaprint