Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Aktiviteter:

17. og 18. september 2015 - Skorstensfejerlaugets Kongres på Hotel Scandic i København.

BlueChimney røgsuger udviklet over 3 1/2 år præsenteres for første gang til Skorstensfejerlaugets Kongres 2015. 


  Januar:
Nordsjællands Brandvæsen logo- Foredrag for indsatsledere fra Nordsjællands Brandvæsen. 
Risici ved brand- , forgiftning- og eksplosionsudvikling fra fastbrændselfyrede installationer, fagterminologier, lovstof og eksempelsamling fra skorstensfejerfaget.

udvikler administrationsprogram for
Emner: 

Kommende begivenheder:
Grundejerforeningsmøder i Fredensborg om brænderøg
Undervisning murerfagskoler i Hillerød og Slagelse


Skorstensfejermesteren inviteres til brændeovnsmøde hos Fredensborg Søpark d. 8. november 2012 i "Lindehuset"

(Kun for Fredensborg Søparks beboere)

Dato: 8. november 2012

Tid: 19:00

Sted: Lindehuset medborgerhus 

Emne:
Vi skal brændeovnsrøgen og dens følger til livs. 

Mød op hvis du vil følge debatten og høre om løsningerne, hvadenten du har en brændeovn eller ej.
_______________________________

17. oktober
Skorstensfejeren underviser på Hillerød Tekniske Skole - murerafd.

Sidste års murerelever får en gennemgang af skorstensområdet med henblik på at erhverve sig den nødvendige overordnede viden om skorstene. 

Her tænkes især på byggetekniske forhold omkring miljø,  forgiftningsfare, kondens og tæthedskrav vedr. skorstene og de bygninger hvori der er ildsteder installeret.

18. oktober
Epilog: De 14 elever var engagerede og spørgelystne. En god fornemmelse af de dygtige sidsteårselever som fremtidens murere. Vi kan bestemt forvente at opretholde vores gode samarbejde med murerne her i Nordsjælland.


Hvis man siger sandheden, kan man være sikker på, at man før eller siden bliver afsløret. Oscar Wilde

SiteBuilder drevet af  Vistaprint