Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Arbejdspladsvurdering (APV)

Det er i Danmark lovpligtigt, at arbejdsgivere skal sørge for, at kortlægge risici for arbejdsskader og -ulykker for deres medarbejdere og løbende arbejde på at minimere eller helt fjerne risici.

Grunden er, at det er dyrt for samfundet, at arbejdstagere sygemeldes eller træder ud af den fælles arbejdsstyrke som følge af nedslidning eller udsættes for en arbejdsskade eller -ulykke.

Der sondres mellem to typer kortlægning af arbejdsmiljøet:

1. Pludseligt opståede situationer hvor der er risiko for skader eller ulykker. 

2. Arbejdsstillinger som på lang sigt virker nedslidende.- dvs. risiko for at medarbejdere på sigt belaster sundhedsvæsenet med behandlinger, skal omskoles eller i værste fald må træde ud af arbejdsmarkedet. 

Kravene skærpes hele tiden i takt med, at der opstår ny viden på arbejdsmiljøområdet. 

For skorstensfejere betyder det, at vi bl.a. ikke må udføre arbejde på steder, hvor der er er risiko for nedstyrtning fra tag eller fra loft. 

Skorstensfejeren må heller ikke udføre arbejde som indebærer uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, der på sigt virker nedslidende.

For husejere betyder det, at der muligvis skal ændres nogle ting på deres ejendom, så skorstensfejeren har lettere adgang til at udføre sit arbejde.

Eller det kan betyde, at skorstensfejningen fremover udføres på en anden måde end hidtil, hvilket kan indebære en øget omkostning for husejeren til at få fejet skorsten.

Eksempel:
Skorstensfejeren er tidligere gået op på taget med eller uden tagtrin eller på loftet for at rense skorstenen. Adgangsvejen vurderes efterfølgende som værende farlig eller nedslidende for skorstensfejeren. 

Løsningen kunne være enten en engangsudgift eller løbende udgift for husejeren.

Engangsudgift til etablering af en renselem i skorstenen på 1. sal i passende arbejdshøjde over gulv.

Eller en løbende udgift til at dække udgifterne når skorstensfejeren fejer skorstenen nedefra bunden af skorstenen, og derfor er nødt til at medbringe en støvsuger og en tætningssvamp for undgå tilstøvning.

SiteBuilder drevet af  Vistaprint