Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Allikereder er farlige
Allikerede tegning 1
Alliken er en fredet fugl, men bestanden er nu blevet så stor, at alliken efterhånden har svært ved at finde steder at bygge rede. 

Fuglen har i de senere år bygget reder i langt flere skorstene i Fredensborg, end vi nogensinde har set før - og derfor er der grund til at være særligt opmærksom på problemet.

Har du oliefyr, pillefyr eller pillebrændeovn tilsluttet en skorsten, hvor der er en allike der har bygget rede, kan du blive alvorligt røggasforgiftet. 


Allikerede tegning 2Alliken er årsag til dødsfald
 
I de seneste år er der sket flere dødsfald i i Danmark i forbindelse med allikens redebygning i skorstenene. Vi har også i Fredensborg haft flere forgiftningstilfælde.

Det er en vanskelig og dyr opgave at få fjernet en allikerede, fordi der i reden er eskrementer og ofte rådne alliker, der skal fjernes. 
En særdeles uhygiejnisk opgave.

Skorstensfejeren kan montere en allikerist i toppen af skorstenen, som forhindrer alliken i at bygge rede.

Læs mere om problemerne her.

Allikerede hvor fuglen stadig sidder nede og kigger op


SiteBuilder drevet af  Vistaprint