Skorstensfejeren i Fredensborg - - passer på dig og dine værdier
Afmelding af ildsted 


Skorstensfejeren må ikke afmelde et ildsted det er sikret, at ildstedet fremover ikke kan benyttes.

Ildsteder tilsluttet murede skorstene skal fjernes og hullet tilmures. Her kan man fremsende billeder før og efter at ildstedet er fjernet.

Ildsteder tilsluttet stålskorstene hvor begge dele er fjernet, kan man fremsende billeder før og efter at ildstedet og skorstenen er fjernet.

Åbne pejse som afmeldes skal indrettes, så ildstedet ikke kan benyttes. Det kan ske ved at der lægges en flise eller en speciel ventilhætte henover skorstenshullet, således at vi udefra kan se, at skorstenen ikke kan anvendes.

Et ildsted kan ikke afmeldes, hvis det stadigvæk kan anvendes, men blot ikke bruges. 

Er ovenstående krav opfyldt, kan du kontakte os for afmelding her
SiteBuilder drevet af  Vistaprint